PRIVATLIVSPOLITIK

×

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GOLFKLUBBERNE UNDER ROYAL GOLF CENTER A/S

Senest revideret 19. april 2024

 

I forbindelse med dit medlemskab eller som gæst eller kunde i én af golfklubberne under Royal Golf Center A/S, behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine data.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab, som kunde eller som gæst i én af golfklubberne under Royal Golf Center A/S. Vi videresælger ikke oplysninger om vores medlemmer, gæster eller kunder til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Royal Golf Center A/S er dataansvarlig – kontaktinformation

Royal Golf Center A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktinformation til Royal Golf Center A/S er:

 

Royal Golf Center A/S

Center Boulevard 4

DK-2300 København S

Danmark

CVR-nr.: 27523730

E-mail: [email protected]

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger er et golfmedlemskab i én af klubberne under Royal Golf Center A/S, et event, som kunde eller som gæst hos Royal Golf Center A/S.

Oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem, kunde eller gæst hos Royal Golf Center A/S, hvilket omfatter:

 • Orientering om golfklubbernes aktiviteter i klubben og i klubhuset f.eks. i nyhedsbreve mm.
 • Håndtering af adgang til spil på banen.
 • Registrering af score og deltagere i event.
 • Turneringsplanlægning, event- og turneringsafvikling.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent, brugerafgift, matchfee og greenfee.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Registrering ved køb af et produkt på vores webshop
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Royal Golf Center A/S’s præsidium eller som hjælper i Royal Golf Center A/S vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. foto blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbernes medlemmer kan kontakte dig.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og Royal Golf Center A/S om et medlemskab af én af klubberne, som gæst herunder deltager i et event. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer og gæster omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Vi behandler som udgangspunkt alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som fx golfhandicap.

Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, f.eks. deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende og øvrige events m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox A/S, CVR nr.: 27234704.
 • GolfMore ApS (formerly ProBox24 ApS), CVR nr.: 33593082.
 • Visma e‑conomic A/S, CVR nr.: 29403473 (Bogføringssystem).
 • FarPay ApS CVR nr.: 37295043 (Fakturerings- og betalingssystem).
 • Bambora Danmark A/S, CVR nr.: 29613923.
 • Bambora Online A/S, CVR nr.: 28855060.
 • Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge, CVR nr.: 43300946.
 • Nets A/S, CVR nr.: 37427497.
 • MailerLite Limited, Ireland.
 • MailerLite, Inc., USA.
 • Protego Inkasso ApS, CVR nr.: 36040084.
 • Klubber i klubben (herunder Royal Golf Elite, City Golf Elite mm.).
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
 • Offentlige myndigheder.
 • Politiet når vi indhenter børneattester eller på forespørgsel.

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Royal Golf Center A/S indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind eller fra arrangør af et event.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Hvis vi har et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.